درباره ما
ABOUT US

کلیه خطوط اعتباری 0919 و 0910 وخطوط دائم 0912 به صورت اقساط نیز واگذار میگردد.

ارسال خطوط به تمامی نقاط کشور

شماره كارت بانكي

بانك انصار 

٦٢٧٣.٨١١٠.٣٩١٥.٥٥٢٥

بانك ملت

٦١٠٤.٣٣٧٨.٠١٤٥.٠٢٦١

به نام رحيمي